Поведение при огън и вода
Поведение при огън
Трите компонента на един изолационен материал са неразделни: топло-, звуко- и пожарозащита. Добрите изолационни материали представляват съществен фактор на сигурност в случай на пожар. Минералната вата Изовер се грижи както за защита от топлина, така и за негоримостта на строителната конструкция.

До каква степен е важна точката на топене на минералните вати?
Като начало трябва да се знае, че при използването на негорими минерални вати (стъклени или каменни) в стандартното строителство точката на топене от 1000oC е без значение. Важното е, че и двата продукта не са възпламеняеми. Този факт със сигурност гарантира, че в случай на възникване на пожар, минералната вата няма да го разгори допълнително и при горенето няма да се отделят отровни газове.
Високата температура на топене се търси единствено при пожарозащитни продукти, предпазващи горими строителни конструкции (напр. от метал) и при изолиране на технически съоръжения. Тук обаче говорим за друг тип минералноватни изолации, с различен процес на производство от "строителните" вати. Обединяваме ги под наименованието "технически изолации".

Какво означава "Клас на горимост"?
Класът на горимост характеризира поведението на материалите при пожар: минерална вата, дърво, пенести материали, естествени влакна, се класифицират съобразно следните степени на горимост съгласно най-новия Европейски стандарт EN 13501-1:

Клас на горимост А1 и А2: негорим, например минерална вата Изовер
Клас на горимост В1: трудно горим, например ЕPS
Клас на горимост В2: горим, например дърво
Клас на горимост В3: лесно горим, например плочи от дървесни частици


Какво означава "Клас на пожарозащита"?
В практиката често се среща термина "Клас на пожарозащита". Важно е да се знае, първо, че класове на пожарозащита се дават на изпитани конструкции, а не на отделни материали. Клас REI 30, например, означава че посочената конструкция ще възпрепятства преминаването на огъня най-малко в продължение на 30 минути. При изграждането на помещения с класове REI 90 до REI 180 могат да се използват единствено негорими строителни материали клас на горимост А1 или А2, каквито са и минералните (стъклени и каменни) вати Изовер. Не бива да се забравя че при пожарозащитни конструкции обикновено се използват и един или няколко слоя противопожарен гипскартон или гипсфазер.

ULTIMATE: вашият идеален партньор за приложенията, където се изисква високо ниво на пожарозащита

ULTIMATE отговаря на най-високите стандарти за пожарозащита, започвайки от отлично ниво на реакция на огън и пожароустойчивост. Максималната температура на приложение е до 650oC. Тази устойчивост е постигната благодарение на патентования химически състав.

- пожароустойчивост

Отлична температурна стабилност в комбинация с изумителна термоустойчивост на високи температури: ULTIMATE не само предлага ефективна пожароустойчивост, но също така надеждна защита срещу високи температури - благодарение на постоянната температура на приложение от 650oC и изключителните стойности на ламбдата. Конструкциите с ULTIMATE предлагат решения в пълна гама класове за пожароустойчивост от 15 до 60 минути.

- реакция на огън

ULTIMATE има много добри характеристики при реакцията на огън – А1, най-добрия клас в системата Евроклас. IMO, по-точно при пожарозащита в корабостроенето. Продуктите са с широк диапазон от възможности за кашировка.
Поведение към вода

Минералната вата специално се обработва, за да получи водоустойчивост в зависимост от местоположението и предназначението си.
За приложението си в сгради (изолация на стени, фасади, тавански помещения, мокри помещения като бани и кухни) минералната вата се класифицира като хидрофобна.
В случай на инцидентно навлажняване, ватата възвръща своите качества след естествено изсушаване. Тя е хидроскопична, тъй като не абсорбира влагата във въздуха.

Пренос на пари и конденз

Топлоизолацията на стените трябва да спира прехода на пари през тях. Затова някои продукти са снабдени с паробариера. Поставена на топлата страна на стената, тя предотвратява риска от конденз.