Минерална вата
Минерална вата
Сен-Гобен Изовер използва изобилие от природни суровини (пясък, вулканични скали и др.) за производство на стъклена и каменна вата. Получените продукти са във формата на „мат от минерална вата” с мека и пореста структура.


Сухият и неподвижен въздух с температура 100oC е най-добрият изолатор на земята. Със своята сплетена структура, минералната вата е порест материал, задържащ въздуха, което я превръща в най-доброто изолационно средство. Стъклената вата е високотехнологичен продукт. За последните 70 години, Сен-Гобен Изовер непрекъснато подобрява качествата и характеристиките на продуктите си, като всяка година регистрира дозина патенти.
Стъклената вата се прави от естествен пясък, към който се добавя рециклирано стъкло и топилка.
Добрите изолационни материали представляват и съществен фактор на сигурност в случай на пожар. Минералната вата ИЗОВЕР се грижи както за защита от топлина, така и за негоримостта на строителната конструкция.
Минералната вата специално се обработва, за да получи водоустойчивост в зависимост от местоположението и предназначението си.