ИЗОВЕР - събития и новини. 350 години Сен-Гобен. Студентски международен конкурс за Мулти-Комфортна Къща