За да получим хомогенна топлина и да намалим загубите, трябва да изолираме всички повърхности, които са в контакт с външната среда (покрив, стена, таван и др.).
Трябва да се изолират всички стени и особено всички покриви
Топлинните характеристики на покривната изолация трябва да са много високи. Силното топлинно съпротивление на таванското помещение през зимата и лятото е от съществено значение. През зимата, големите загуби са през всички непрозрачни и стъклени повърхности и структурни връзки. През лятото, директните слънчеви лъчи в стените и покривите ще претоплят вътрешната температура. Същото се отнася и за прозорците, които имат нужда от външни капаци, щори, сенници и др., които да отклонят слънчевата светлина от къщата.  
В неизолирана къща, топлината бяга през:

 

В добре изолирана къща, топлопреминаването е намалено по всички повърхности, и през лятото, и през зимата. Контролираната вентилация оптимизира възобновяването на въздуха и още повече намалява загубите.

 В зависимост от разположението, размера на прозорците и начина на живот на обитателите, свободната енергия от слънчевата светлина може да представлява до 20% от консумираната енергия и да намали значително сметките за парно.

 
Back to FAQ list