Звуков комфорт, топлинен комфорт, вътрешен микроклимат.