Изолацията е необходима за намаляването на потреблението на енергия и звуковото замърсяване, и подобряването на комфорта и качеството на живот в новите или вече съществуващи сгради.
Качество на околната среда
Изолацията се бори с глобалното затопляне като намалява емисиите на парниковите газове. Изолирането на дома е един екологичен процес. Подписването на споразумението от Киото бе важен етап от осъзнаването за необходимостта от защита на околната среда в борбата с глобалното затопляне.
 
Спестяване на енергия
 
Топлоизолацията намалява потреблението на енергия (отопление) чрез намаляване на загубите и по този начин намалява сметките за парно, потреблението и замърсяването на въздуха с до 80%.
 
Комфорт през зимата и лятото
 
Комфорта в една къща зависи от поддържането на една добра вътрешна температура в зависимост от сезона. Зимният и летният комфорт се постига с високоустойчива топлоизолация по всички повърхности (включително и прозорците) + адаптирана към сезона вентилация + външни предпазни елементи (врати, капаци) + въздухонепроницаемост на сградата.
 
Звуков комфорт
През последните 25 години, шумът стана основен източник на замърсяване. Хората са усетили нуждата да се предпазят от шума така, както се предпазват от светлината, затваряйки очите си.
 
Пожарозащита
 
Целта на противопожарната защита в сградите е да спаси живота на обитателите и да ограничи щетите за тяхното здраве. За постигането на тези цели са необходими:
  1. Намаляване на времето за евакуация;
  2. Увеличаване на сигурността на евакуационните условия;
  3. Намаляване на количеството  дим, емисиите на газ и бързото повишаване на температурата;
  4. Гарантиране стабилността на сградата, поне до приключване на евакуацията.
Back to FAQ list